Prezentare

theodora67page1_b

Centrul de Studii Nomocanonice și Teologice funcționează în cadrul Universității “Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, fiind constituit din studenți, doctoranzi și doctori în drept și drept canonic.

Membrii și echipele de cercetare au deplină autonomie academică, fiecare membru având dreptul de a fi cooptat într-o echipă de cercetare, în funcție de competențe și de disponibilitate.

Echipe de cercetare:

  • Teologia dreptului canonic
  • Izvoarele dreptului canonic
  • Organizare bisericească
  • Dimensiunea canonică a slujirii bisericești
  • Disciplina bisericească
  • Legislație bisericească ortodoxă comparată
  • Relații Biserică-Stat
  • Dreptul libertății religioase și de cult
  • Relații interortodoxe
  • Relații ecumenice și interreligioase

Înscriere:

Puteți solicita înscrierea în Centru, trimițând un CV  și o scrisoare de motivație la adresa: contact@nomocanon.com

Organigrama Centrului de Studii Nomocanonice

Director general: Pr. Conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu (UBB Cluj)

Director executiv: Pr. Lect. univ. dr. Răzvan Perșa (UBB Cluj)

Membrii:

Lect. univ. dr. Cosmin Santi (Univ. Valahia, Târgoviște)

Arhi. lect. univ. dr. Casian Rușeț (Univ. Aurel-Vlaicu, Arad)

Av. Radu Zidaru

Ierom. Iustin Taban

Diacon Drd. Vraja Alin Ionuț

Pr. Drd. Teacu Eugen Sebastian

Pr. Drd. Paul Nemeti

Pr. Drd. Bratu Armand

Pr. Drd. Porumb Gelu Valentin

Drd. David Băltărețu

Drd. Codrean Ionela Silviana

Drd. Lukacs Alexandru

Drd. Lupulescu Cosmin

Mast. Ion Oimberg

Mast. Alexandru Apostol

Publicațiile Centrului de Studii Nomocanonice

Revista Internațională de Drept canonic Ortodox: Journal of Orthodox Canon Law, no. 1/ 2021, 198 pp. http://canon-law.info

Patriciu Vlaicu, Împlinirea omului în viața de familie, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2020.  http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2807

Patriciu Vlaicu, Răzvan Perșa (eds.), Tradiția canonică și Misiunea Bisericii, Colecția Studii Nomocanonice 1, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018. http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2240

Patriciu Vlaicu, Razvan Persa (eds.), Sfântul și Marele Sinod. Eveniment eshatologic sau normalitate canonică?, Colecția Studii Nomocanonice 2, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018. http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2239

Răzvan Perșa, Natura canoanelor și principiile de interpretare a lor în Dreptul canonic ortodox al secolelor XIX-XX, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018. http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebook2.php?id=2241

Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa, Vol 62 No 1 (2017): The Holy and Great Council (2016), Guest Editor: Patriciu Vlaicu http://journals.orth.ro/index.php/subbto/issue/view/9