Prezentare

theodora67page1_b

Centrul de Studii Nomocanonice și Teologice funcționează în cadrul Universității “Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, fiind constituit din studenți, doctoranzi și doctori în drept și drept canonic.

 

Membrii și echipele de cercetare au deplină autonomie academică, fiecare membru având dreptul de a fi cooptat într-o echipă de cercetare, în funcție de competențe și de disponibilitate.

Echipe de cercetare:

  • Teologia dreptului canonic
  • Izvoarele dreptului canonic
  • Organizare bisericească
  • Dimensiunea canonică a slujirii bisericești
  • Disciplina bisericească
  • Legislație bisericească ortodoxă comparată
  • Relații Biserică-Stat
  • Dreptul libertății religioase și de cult
  • Relații interortodoxe
  • Relații ecumenice și interreligioase

Puteți solicita înscrierea în Centru, trimițând un CV  și o scrisoare de motivație la adresa: contact@nomocanon.com