Soborul episcopilor, care a avut loc la Moscova, în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2017, a trimis un mesaj clerului, călugărilor și călugărilor și tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiți și precinstiți întru Domnul părinți, prea-iubitor de Dumnezeu călugări și călugărițe, dragi frați și surori întru Domnul,

Sfântul Sobor, care a avut loc în Moscova în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2017, în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, vă salută pe toți cu cuvintele salutului apostolic: „Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alții, după Iisus Hristos, pentru ca toți laolaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. ” (Romani 15, 5-6).

Dând laudă Creatorului și dătătorului tuturor lucrurilor bune, ne aducem aminte cu rugăciune de cele mai importante evenimente din istoria Bisericii noastre, a cărei aniversare de 100 de ani este sărbătorită în acest an, reprezentată de începerea Sfântului Sobor al Bisericii Ortodoxe Ruse din 1917-1918 și de restaurarea Patriarhiei.

Unul dintre principalele acte ale Soborului – alegerea Sfântului Episcop Tihon pe tronul patriarhal al Moscovei – a coincis cu începutul cruntei persecuții a Bisericii lui Dumnezeu. Pământul nostru a fost udat de sângele nevinovat al primilor martiri ai istoriei noastre modernă. Mai apoi, injustiția și arbitraritatea față de Biserică au devenit obișnuite. În aceste persecuții și suferințe pentru Hristos, o mare mulțime de credincioși ai Bisericii au arătat cele mai mari fapte eroice de credință și curaj, acceptând moartea și „cununa cea neveștejită a măririi” (1 Pt 5, 4). A fost un timp de necazuri îngrozitoare pentru toate popoarele patriei noastre. Drept urmare, țara s-a aflat în pragul distrugerii. Dar, prin rugăciunile Sfântului Tihon și sub pavăza noilor martiri și mărturisitori ai Bisericii Ruse, Domnul s-a milostivit spre popor și nu a permis ca răul să triumfe cu desăvârșire. Astăzi, cântăm cu mulțumire împreună cu psalmistul: „Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.” (Ps. 117, 18).

Amintindu-ne de evenimentele tragice ale secolului al XX-lea și meditând asupra cauzei lor, trebuie să dăm mărturie, cu profundă smerenie și cu sinceră convingere, înaintea celor apropiați și față de cei aflați departe despre lecția principală a secolului trecut: fără Dumnezeu niciun stat sau construcție socială nu poate duce niciodată la prosperitate. Istoria a arătat că atitudinile revoluționare, generate de provocările politice, inclusiv cele care fac apel la justiția socială, sunt distrugătoare pentru stat și dezastroase pentru oameni. Reprezentanții tuturor păturilor societății trebuie să depună toate eforturile pentru a evita repetarea erorilor care au condus, în ultimul secol, la suferințele și moartea multor oameni și la distrugerea statalității țării noastre.

Noi mărturisim natura neschimbătoare a misiunii Bisericii, pe care Mântuitorul a răscumpărat-o cu scump sângele său (Fapte 20.28), pentru a aduce oamenii în unitate cu Dumnezeu. Toți lucrătorii din via lui Hristos trebuie să-și amintească faptul că piatra de temelie a predicii Bisericii, de la Sfinții apostoli până la sfârșitul lumii, este vestea cea bună a mântuirii date prin crucea și învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cel mai important lucru la care este chemat fiecare păstor este săvârșirea Sfintei Liturghii, deoarece oferirea Jertfei nesângeroase a Euharistiei „pentru toți și pentru toate” este cel mai important și mai măreț lucru dintre toate faptele posibile pe pământ.

Slăvind „cu o singură gură și cu o singură inimă” pe Tatăl ceresc și pe Domnul nostru Iisus Hristos, noi, membrii Sfântului Sobor, dăm mărturie a faptului că prin mijlocirea rugăciunilor noilor martiri și mărturisitori ai Bisericii Ruse înaintea Tronului Celui Atotputernic, prin truda unui număr mare de episcopi, clerici, călugări și călugărițe și laici, scopul creșterii Bisericii continuă să propășească. S-au restaurat noi sfinte episcopii, se construiesc noi biserici, numeroși viețuitori ai mănăstirilor ortodoxe își asumă marea luptă a vieții monahale, numărul proiectelor de filantropie bisericească crește, iar lucrarea Bisericii în susținerea familiei, a mamelor și copiilor se consolidează. Ne exprimăm o bucuria deosebită față de succesul în domeniul activităților cu tinerii, inclusiv prin dezvoltarea serviciilor de voluntariat în episcopii și parohii, precum și prin aducerea copiilor la credință prin școli duminicale și alte proiecte educaționale bisericești.

Zilele Soborului Episcopilor ne-au adus bucuria de a fi în comuniune cu întâistătătorii și cu reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale care au venit la Moscova să participe la festivități realizate cu ocazia celei de-a o suta aniversări a instituirii ca patriarh a Sfântului Episcop Tihon. Această expresie vizibilă a unității ortodoxe are un înțeles special astăzi, când mulți creștini, persecutați pentru credința lor, au nevoie de rugăciunea noastră aprinsă și de intervenție reală. Prețuim solidaritatea creștină pentru că știm cât de importantă și necesară este pentru cei care acum trebuie să îndure încercări și necazuri, după cum a fost și în ceea ce privește sprijinirea tuturor oamenilor de bună-credință în timpul persecuției credinței și a Bisericii în patria rusă. Prin harul lui Dumnezeu am ridicat încă o dată catedrale mărețe, bisericile noastre sunt frumos împodobite și reflectă frumusețea prin arhitectura lor. Cu toate acestea, nu trebuie să-i uităm pe cei care sunt izgoniți din bisericile lor, aruncați în aer și uciși de către teroriști. Suntem chemați să apărăm cu curaj și cu hotărâre valorile creștine care astăzi sunt eliminate de viețile multor popoare. Exemplul primelor comunități apostolice, când cei avuți au trimis ajutoare materiale celor mai puțin bogați, ne îndeamnă să avem grijă de acei creștini ortodocși care se confruntă cu greutăți și suferă de cauza războiului sau a terorismului.

În zilele acestui Sobor al Episcopilor am luat la cunoștință rezultatele preliminare ale cercetărilor întreprinse în scopul identificării „rămășițelor din Ekaterinburg”. Ne exprimăm nădejdea că la finalizarea acestei cercetări adevărul va fi descoperit cu privire la proveniența celor menționate anterior.

Cu mulțumiri față de iconomia cea bună a lui Dumnezeu, Soborul dă mărturie pentru continuarea patronajului spiritual al cinstirii Sfinților în Biserica Întreagă.

Reamintind încercările îndurate de Părinții noștri și îndurate acum de mulți creștini, să păstrăm unitatea Bisericii în rugăciune la fiecare slujbă pentru „bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici sfinte și pentru unirea tuturor” după cum s-a rugat Domnul Hristos însuși pentru unitatea creștinilor și pentru viața pașnică.

„Şi Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască vouă pace totdeauna şi în tot chipul! Domnul fie cu voi cu toţi!” (2 Tes 3.16). Amin.

 

Traducere nomocanon.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.